Sài Gòn Ford Sóc Trăng

1139 Võ Văn Kiệt, Phường 10, Thành Phố Sóc Trăng

Phòng Kinh Doanh

0919 558 994

tin tức

biển số định danh

Thủ tục cấp biển số định danh như thế nào ?
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2023; thay thế Thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020...

Sài Gòn Ford Sóc Trăng

Thiết Kế Web Ô tô Bởi Vĩnh XD